top of page

Wat is een daltonschool?

Daltononderwijs is een onderwijsmethode waarbij leerlingen zelfstandig werken binnen bepaalde kaders. Ze krijgen vrijheid en verantwoordelijkheid om hun eigen werk te plannen, doelen te stellen en te evalueren. De leraar begeleidt en ondersteunt de leerlingen. Effectiviteit en reflectie zijn belangrijk, en het doel is om vaardigheden zoals zelfstandigheid en samenwerking te ontwikkelen. Dit doen we al vanaf de eerste kleuterklas. 

Hoe zit het met de leerstof en de eindtermen in onze daltonschool?

Daltononderwijs is een onderwijsmethode binnen het regulieren basisonderwijs. De kinderen worden dus net zoals in iedere andere basisschool verwacht om aan het einde van ieder schooljaar dezelfde
leerstof te beheersen (en zo ook dezelfde eindtermen).

We werken met een puntenrapport voor de zaakvakken.

We zetten erg in op basiskennis en automatisatie door gebruik te maken van erkende methodes die we zelf screenen en we gaan intensief differentiëren volgens het 4-sporenbeleid.

We nemen deel aan de Vlaamse toetsen en screenen onze leerlingen volgens genormeerde toetsen om zo een goed beeld te krijgen van hun kennis en vorderingen. We zetten in op verschillen evaluatievormen en kijken naar het product, maar ook naar het proces. 

Hoe pakken jullie het aan in de klas?

Het is de aanpak die gebruikt wordt om kinderen de leerstof aan te leren die verschilt van een traditionele school.

Bij ons ligt de nadruk veel minder op in groep klassikaal, eerder passief, les volgen.

Bij ons ligt de nadruk op zelfstandig werken, proactief zijn, zelf leren plannen en leren
samenwerken met anderen.

Onze leerlingen krijgen vrijheid om taken te kiezen en uit te werken en zijn zo ook nauwer betrokken bij het leerproces. Leerlingen gaan hun leerproces meer in eigen handen nemen. Hierdoor krijgen ze niet enkel de leerstof zelf aangeleerd, maar ook een aantal vaardigheden die onontbeerlijk zijn in een 21ste -eeuwse maatschappij.

Is daltononderwijs iets voor mijn kind?

Daltonderwijs is voor de meeste kinderen geschikt.
Er zijn korte instructiemomenten waarna ieder kind op zijn eigen tempo verder kan. Doordat er gedeeltelijk zelfstandig gewerkt wordt, komt er veel tijd vrij voor differentiatie.

Leerlingen die het even moeilijk hebben met de leerstof krijgen de kans om met een klasgenootje of een klein groepje nauw samen te werken bij de leerkracht.

Leerlingen die dan net weer een extra uitdaging nodig hebben, worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen aan de hand van aangepaste taken.

Alle leerlingen kunnen steeds kiezen uit een selectie van leermaterialen en stappenplannen om hun opdracht tot een goed einde te brengen.

Wat wordt er verwacht van mij als ouder?

Het is belangrijk dat u als ouder gelooft in de kernwaarden van Dalton.

Ouderparticipatie is belangrijk in een Daltonschool. Regelmatig worden er helpende handen gevraagd, al is dit natuurlijk niet verplicht.

Een goede, open communicatie tussen ouders en leerkrachten heeft altijd een positieve invloed op de leerontwikkeling van het kind. Daarom hechten we veel belang aan onze pijler 'framily' (=FRiends & fAMILY).

Meer info? Graag eens langskomen?

Stuur gerust een mailtje naar info@momentumsinttruiden.be of bel de directeur op het nummer 0468 12 32 69.

bottom of page