Schooljaar 2022-2023

INFO OVER ONZE OPENDEURDAG IN FEBRUARI, INSCHRIJVEN EN AANMELDEN

Schooljaar 2022-2023

Alle basisscholen van Sint-Truiden hebben dezelfde inschrijvingsafspraken gemaakt. Dit gebeurt vanaf nu met een nieuw centraal aanmeldingssysteem.

‍Voor wie gelden de nieuwe regels?

  • voor alle kinderen geboren in 2020 en vroeger.

  • voor alle kinderen die in het schooljaar 2022-2023 naar een andere school wensen te gaan

Voorrangsperiode 1: Broers en zussen, kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel.

Vanaf maandag 24 januari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022. 

Voorrangsperiode 2: Alle andere kinderen. We streven naar een goede sociale mix.

Vanaf maandag 7 maart 2022 tot en met donderdag 31 maart 2022.

Vrije inschrijvingen: alle leerlingen gewoon kleuter- en lager onderwijs die niet ingeschreven zijn tijdens de voorrangsperiodes.

Vanaf maandag 16 mei 2022. Telkens op de dagen dat de school is geopend van 9u tot 16u. Op woensdag tot 12u.

Bij elke inschrijving vragen wij aan de ouder(s) om de Kids-ID van hun kind of een ander document dat de identiteit van het kind of de verwantschap aantoont mee te brengen.

Instapdata in het gewoon kleuteronderwijs voor het schooljaar 2022-2023.

donderdag 1 september 2022 kleuters zijn geboren ten laatste op 01/03/2020

maandag 7 november 2022 kleuters zijn geboren ten laatste op 07/05/2020

maandag 9 januari 2023 kleuters zijn geboren ten laatste op 09/07/2020

woensdag 1 februari 2023 kleuters zijn geboren ten laatste op 01/08/2020

maandag 27 februari 2023 kleuters zijn geboren ten laatste op 27/08/2020

maandag 17 april 2023 kleuters zijn geboren ten laatste op 17/10/2020

maandag 22 mei 2023 kleuters zijn geboren ten laatste op 22/11/2020

Belangrijk!

Ook kleuters die geboren zijn tussen 23/11/2020 en 31/12/2020 en pas instappen op 1 september 2023 (schooljaar 2023-2024) mogen nu al inschrijven.

Wenst u nog meer info?

www.naarschoolinsinttruiden.be